Praksa 2017

Učenci devetega in osmega razreda so imeli od 10.4. do 14.4. delovno prakso. Razdeljeni so bili v tri skupine – tehniška (tehniška učilnica), šiviljska (učilnica 9. razreda) in rokodelska( učilnica 8.a razreda). praksa 2017