Praksa Tine Robnik v svetovalni službi

V svetovalni službi opravlja prakso Tina Robnik. Pripravila je učno uro pri Socialnem učenju v 1., 2. in 3. razredu na temo MOJA DOMOVINA. Praksa Tina Robnik