Nagovor ravnatelja na prvi šolski dan

Spoštovani učenci, sodelavci, starši!

  1. september je znanilec začetka novega šolskega leta. Letos se nam je pridružilo 14 novih učencev, 5 od teh je danes prvič prestopilo šolski prag. Želimo jim, da se v novi sredini počutijo varno in sprejeto.

Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki si mora prizadevati za varno in spodbudno učno okolje. Učitelji delamo na tem, da bo tudi inovativno. Z različnimi oblikami in metodami pouka omogočamo učencem organizirano, sistematično – največkrat individualizirano – pridobivanje znanja in spretnosti. Ponujamo širok izbor dejavnosti, s katerimi lahko učenci udejanjijo različna zanimanja in ustvarjalne interese. Stiki z drugimi, nova znanja in veščine naj vas spremljajo v novo šolsko leto in tudi naprej v prihodnost. Želimo, da bi šolsko skupnost, v katero prihajate, doživljali kot prostor, ki ga vsak dan sooblikujete s svojimi dejanji in tako prispevate svoj kamenček v skupni mozaik naše šole. Vabim vas, da skupaj ustvarimo podobo, ki nam bo ob koncu šolskega leta v navdih in veselje.

Dobro sodelovanje med učitelji in starši lahko prispeva k boljšemu počutju in uspehu učencev. To nikakor ne pomeni, da moramo obveznosti otrok opraviti odrasli. Ne bodimo preveč zaščitniški. Učimo otroka prevzemati odgovornost za vedenje in učenje. Ne moralizirajmo, bodimo mu zgled. Skupaj poiščimo kulturen dialog pri razreševanju morebitnih težav in nesoglasij.

Ne bojte se postavljati mej. Pri uresničevanju postavljenih meja je pomembna doslednost vas staršev in nas učiteljev. Ko motivacija in zagretost pade, so še kako pomembne  spodbude, kajne?

Vabimo vas, da se udeležujete roditeljskih sestankov, govorilnih ur in delavnic, ki jih organiziramo za vas. Prijazna beseda, iskrena in utemeljena pohvala motivirata starše, učence in zaposlene na šoli.

Želimo vam varno in uspešno šolsko leto in vas že danes vabim na roditeljski sestanek, ki bo v ponedeljek, 18. 9, 2017.

Ravnatelj

Mag. Aleksander Vališer