PPVI6A in 6B V DOMU ZA VARSTVO ODRASLIH V VELENJU

Tudi letošnje šolsko leto smo se dogovorili za opravljanje praktičnega izobraževanja v DVO Velenje. Za kar smo izjemno hvaležni. Vsak torek smo dobrodošli. Letos nas v DVO odhaja več, kar 10 učencev.

DVO