Ozaveščanje oseb o slepoti

Naravoslovni dan Ozaveščanje  oseb o slepoti / projekt POUS, je bil za celoten NIS 31.3. 2017.

Za delavnice o osveščanju o slepoti smo pripravili 7 različnih delavnic v dogovoru s PPVI: poligon v paru,  okušanje različne hrane, skrivnostna vedra, spretnosti v temi, zvočni bingo, slepo risanje, izobraževanje s posnetki o slepoti. Vsi učenci so zaužili malico z zavezanimi očmi, tako so se želeli približati svetu slepih.

Obiskali so na 3 slepi predavatelji, ki so bili zelo nazorni in zanimivi. S seboj so prinesli nekaj pripomočkov za slepe: prilagojeni šah, človek ne jezi se, domine, stroj za braillovo pisavo, knjigo v braillovi pisavi, palico za slepe, zatemnjena očala.

Delavnice so bile zanimive, dobro pripravljene, učenci so zelo sodelovali.

Kotnik Darja