MEDVRSTNIŠKO DRUŽENJE Z UČENCI OSNOVNE ŠOLE ŠALEK OB UREJANJU ZELIŠČNEGA VRTA

Učenke PPVI6A so sodelovale pri urejanju zeliščnega vrta na OŠ  Šalek. Učenci so se razdelili v dve skupini. V eni skupini so bile učenke v vlogi tutorja, v drugi pa so učenke opravljale delo na zeliščnem vrtu. Po malici so učenke vloge zamenjale.

ZELIŠČNI VRT