Kontakt

Ime Položaj Telefon Številka prenosnega telefona Elektronski naslov
1 Aleksander Vališer Ravnatelj (03) 620 25 71 040 224 797 aleksander.valiser@cviu-velenje.si
2 Mihaela Razboršek Pomočnica ravnatelja (03) 620 25 72 031 600 416 mihaela.razborsek@cviu-velenje.si
3 Pika Krofel  Pomočnica ravnatelja pika.krofel@cviu-velenje.si
4 Tajništvo Poslovni sekretar 03 898 68 40 tajnistvo@cviu-velenje.si
5 Psihologinja Psihologinja 03 898 68 45 031 600 417 milena.cetina@cviu-velenje.si
6 Računovodstvo računovodja 03 898 68 40 tajnistvo@cviu-velenje.si
7 Knjižnica 03 620 25 70
8 Kuhinja 03 620 25 73
9 Zbornica 03 898 68 44
9 Oddelek (PPVI 5b) 03 898 68 46