Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Kidričeva cesta 19, Velenje, razpisuje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 5, sprejetega na 1. seji Sveta zavoda CVIU Velenje, z dne 7.10.2019, delovno mesto,

ravnatelja/ravnateljice.

Razpis za ravnatelja