Kontakt

  Ime Položaj Telefon Mobilnik Elektronski naslov
1 Aleksander Vališer Ravnatelj (03) 620 25 71 040 224 797 aleksander.valiser@cviu-velenje.si
2 Mihaela Razboršek Pomočnica ravnatelja (03) 620 25 72 031 600 416 mihaela.razborsek@cviu-velenje.si
3 Pika Krofel  Pomočnica ravnatelja     pika.krofel@cviu-velenje.si
4

Tajništvo/

Računovodstvo

Poslovni sekretar/

Računovodja

03 898 68 40   tajnistvo@cviu-velenje.si
5 Psihologinja Psihologinja 03 898 68 45 031 600 417 milena.cetina@cviu-velenje.si
6 Nataša Novak Odjava prehrane  03 777 81 48   natasa.novak@cviu-velenje.si
7 Knjižnica   03 620 25 70    
8 Kuhinja   03 620 25 73    
9 Zbornica   03 898 68 44    
9

Oddelek (PPVI 5b)

  03 898 68 46