Svet staršev

SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki staršev oddelkov NIZ in PPVI.

PREDSEDNIK:

OSTALI PREDSTAVNIKI:

Jasna Durakovič

Nika Pučnik

Nensi Kenjar

Benita Girotić

Anita Pribičnik

Nataša Razgoršek

Lidija Gregorn

Simona Pisir

Alenka Ažber

Amela Zečirovič

Mojca Višnar

Mateja Radisavljević Pačnik

Matej Korošec

Petra Heindl

Jadranka Golčar

Iztok Osredkar

Maja Kurtovič

Štefka Goltnik

Damjana Robnik

Mateja Breznik

Damjana Robnik

Prvi sestanek sveta staršev skliče ravnatelj septembra, na katerem svet obravnava letni delovni načrt za tekoče šolsko leto. Preostale sestanke  skliče predsednik sveta staršev. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogom ravnatelja, daje mnenje o predlogu LDN.