Svet staršev

 

SVET STARŠEV sestavljajo predstavniki staršev oddelkov NIZ in PPVI.

PREDSEDNIK: Franjo Laznik

OSTALI PREDSTAVNIKI:

 • Milanka Cvijič
 • Veronika Verbič
 • Vida Vrabič
 • Sanja Haramija
 • Jadranka Golčer
 • Sedina Kovač
 • Petra Heindl
 • Damijana Robnik
 • Mateja Breznik
 • Ciril Vuzem
 • Igor Repotočnik
 • Gzim Avdija
 • Alenka Ažber
 • Aleš Kovač
 • Silvestra Šolinc
 • Franjo Laznik

 

Prvi sestanek sveta staršev skliče ravnatelj septembra, na katerem svet obravnava letni delovni načrt za tekoče šolsko leto. Preostale sestanke  skliče predsednik sveta staršev. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogom ravnatelja, daje mnenje o predlogu LDN.