Prevozi

Od 136 učencev imamo v šolskem letu 2022/23 69 vozačev. 

RELACIJE   odhodi zjutraj 
KOMBI APS   

Lokovica 

AP Šoštanj 

Aškerčeva 5f 

Podkraj 69b 

7.25 

7.30 

7.31 

7.40 

Kardeljev trg – garaža   7.55 

Ljubljanska c.  

Cesta Simona Blatnika 

Kardeljev trg 1 (inv. voziček) 

Prešernova 

6.50 

7.00 

7.10 

7.15 

AP Gorica 

Cesta talcev 18a 

Jenkova cesta 33 

7.34 

7.38 

7.40 

Zavodnje 14 

Zavodnje 19  

Ravne 55 

Ravne 162 

Ravne 103 

Gaberke 

Plešivec 

Hrastovec 

6.50 

7.00 

7.08 

7.15 

7.20 

7.25 

7.35 

7.40 

Bele vode 12 

Florjan 72 

Florjan 50 

7.00 

7.07 

7.10 

Prelska  

Lipje 

7.40 

7.45 

Šmartinske Cirkovce 

Šenbric 

7.40 

7.50 

Paški Kozjak 

Pri Vodončniku 

7.45 

7.55 

KOMBI DOBNIK – Šmartno ob Paki z okolico  7.35, 7.40 
KOMBI PLESNIK – Ljubno ob Savinji, Solčava  8.15 – prihod v šolo 

KOMBI LIVK – Mozirje in Nazarje z okolico 

 

7.10 – prihod v šolo (prvi kombi) 

8.20 – prihod v šolo (drugi kombi) 

*razporeditev učencev vam bodo sporočili razredniki 

 

PREVOZ ZA UČENCE REDNA LINIJA NOMAGO AP PESJE – AP VELENJE POŠTA/TRŽ. 

 

07:22 

 

07:36 

 

07:45 

 

07:49 

  

PREVOZ ZA UČENCE REDNA LINIJA NOMAGO AP ŠOŠTANJ – AP VELENJE POŠTA/TRŽ. 

  

 

07:16 

 

07:30 

 

07:39 

 

07:43 

  

PREVOZ ZA UČENCE REDNA LINIJA NOMAGO AP METLEČE BLOKI – AP VELENJE POŠTA/TRŽ. 

 

07:14 

 

07:20 

 

V tabeli pod rubriki prevoz zjutraj, so pri nekaterih smereh prevozi napisani z uro odhoda od doma, nekateri pa kot skupinski prihod v šolo, ker učence pobira po različnih postajah in so starši seznanjeni z uro odhoda od doma.  

 

RELACIJE   odhodi  
KOMBI APS   

Jenkova 

Cesta Simona Blatnika 

Rudarska 

13.30 
Kardeljev trg – garaža   13.40 
AP Gorica  13.50 

Aškerčeva 

AP Šoštanj 

12.45 

Prešernova 

Ljubljanska 

Kavče 

12.55 

Zavodnje 

Ravne  

Gaberke 

Plešivec 

Hrastovec 

14.10 

*samo ob ponedeljkih 14.20 

Podkraj 

Lokovica 

Florjan 

Bele vode 

13.45 

*samo ob ponedeljkih 14.20 

Prelska  

Lipje 

13.40 

Šmartinske Cirkovce 

Šenbric 

13.55 

Paški Kozjak 

Pri Vodončniku 

13.55 
KOMBI DOBNIK – Šmartno ob Paki z okolico  13.30 
KOMBI PLESNIK – Ljubno ob Savinji, Solčava  13.20/pozimi 13.15 
KOMBI LIVK – Mozirje in Nazarje z okolico 

13.40 (prvi kombi) 

14.40 (drugi kombi 

 

PREVOZ ZA UČENCE REDNA LINIJA NOMAGO AP VELENJE POŠTA –  AP PESJE 

13:02  13:17  14:12  14:29 
14:47   

 

PREVOZ ZA UČENCE REDNA LINIJA NOMAGO AP VELENJE TRŽ. – AP PESJE 

13:04  13:19  14:14  14:31 
14:49   

 

PREVOZ ZA UČENCE REDNA LINIJA AP VELENJE POŠTA  – AP ŠOŠTANJ 

 

13:02 

 

13:17 

 

14:12 

 

14:29 

 

14:47 

 

PREVOZ ZA UČENCE REDNA LINIJA NOMAGO AP VELENJE TRŽ. – AP ŠOŠTANJ 

 

13:04 

 

13:19 

 

14:14 

 

14:31 

 

14:49 

 

PREVOZ ZA UČENCE REDNA LINIJA NOMAGO AP VELENJE POŠTA – AP METLEČE BLOKI 

 

13:02 

 

13:17 

 

14:29 

 

15:32 

 

PREVOZ ZA UČENCE REDNA LINIJA NOMAGO AP VELENJE TRŽ. – AP METLEČE BLOKI 

 

13:04 

 

13:19 

 

14:31 

 

15:34 

 

SMERI PREVOZOV Z AVTOBUSOM  prevoz zjutraj  čas odhoda iz AP 
Male Braslovče   7.15  AP Tomšičeva 14.46 

Prevozniki:  

Mia LIVK  031 658 607

Vlado Dobnik  041 645 330

APS – Borut Potočnik  031 770 941

Primož Plesnik  041 636 649

Za vsa vprašanja, želje in pobude glede prevoza se lahko obrnete na pomočnico ravnatelja Mihaelo Razboršek osebno ali na

tel. 03 620 2572 ali 031 600 416; e – pošta: mihaela.razborsek@cviu-velenje.si