Pravila šole

 PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA V ŠOLI

Nova pravila šole

1. Nosim copate.
2. V šolo prihajam urejen in čist.
3. Telefon je izklopljen in v torbi.
4. V šolski torbi imam vse potrebščine za delo.
5. Sem prijazen do vseh.
6. K pouku prihajam pravočasno. 

Nova pravila šole

Šola ni samo učni prostor, kjer pridobivamo nova znanja, ampak se učimo tudi za življenje. To pomeni, da se v sobivanju urimo  v tistih spretnostih, ki nam bodo v življenju  pomagala ravnati z ljudmi.

Dragi učenci!

S pravili obnašanja in ravnanja v šoli bi vas radi spomnili na mnoge drobne pozornosti, ki prinašajo  veselje v naše medsebojne odnose.

Kar ne želiš, da drugi tebi storijo, tudi ti ne počni drugim

.

To zlato pravilo velja že vrsto let in je še vedno aktualno. Zajema vsa naša  ravnanja do drugih. Poglejmo, katera so tista  prijazna vedenja, ki gradijo mostove med ljudmi:

☼  PRIJAZNOST

Ni lepšega kot jutranji pozdrav in nasmeh. Potrudimo se, da prvi pozdravimo. Poleg učiteljev in učiteljic pozdravimo starše učencev,  obiskovalce šole, ravnateljico, kuharico, varuhinje, tajnico, hišnika, čistilke in ostale strokovne delavce šole. Vse odrasle vikamo, saj spoštujemo pravila bontona.

☼  STRPNOST

Prvi preizkus strpnosti je že ob prihodu v garderobo. Koliko grobih besed in dejanj se prične ravno tukaj. Morda premalokrat pomislimo, da je to prvo ogledalo naših medsebojnih odnosov za vse obiskovalce in starše, ki prihajajo v našo ustanovo. Škoda bi bilo, da bi našo šolo vrednotili le po tem, kar slišijo in vidijo v garderobi.

Strpni smo, kadar spoštujemo drugega v njegovi drugačnosti. To pomeni, da se ne norčujemo iz njegovega izgleda (telesnih značilnosti in obleke) ter iz njegovih sposobnosti in spretnosti. To niso merila za ocenjevanje ljudi.

☼  ENAKOPRAVNOST

V naši šoli so učenci različno sposobni in spretni, a si vsak zasluži prijazen odnos. V človeškem smislu so vsi enakovredni. Zelo neprimerno je zafrkavanje  zaradi kakšnih pomanjkljivosti. Posebno pozornost namenjamo odnosu učencev iz šolskega dela do učencev v PPVI in obratno. Tukaj ni prostora za norčevanje, neprimerno ogovarjanje, dejanja, ki prestrašijo in podobno. Bolj primerno je prijazno spodbuditi ali preprosto brez besed pustiti mimo učenca, ki opravlja določeno nalogo.

☼  BESEDE, BESEDE, BESEDE

Vsak dan slišimo na hodnikih in v razredih veliko besed, ki ranijo, bolijo in spodbujajo jezo, sovraštvo in maščevanje.

Prav tako je veliko nepotrebnih besed ugovarjanja pri šolskem delu. Vsak učenec ima pravico do mirnega pouka.

Ne  pozabimo na besede, ki odpirajo srca ljudi: »hvala, prosim, oprosti, z veseljem  pomagam.«

Takšne besede zdravijo potrta srca, spodbujajo, prinašajo veselje, upanje in delajo šolo ter svet prijazen.

☼  SPOŠTLJIVOST

Prav vsako delo je vredno, zato spoštujemo na šoli vse delavce  ( učitelje in učiteljice ter druge strokovne delavce,  kuharico, varuhinje, čistilke, hišnika, tajnico, računovodkinji…). Iz nikogar se ne norčujemo.

☼  UREJENOST

V šolo prihajamo v čistih oblačilih, primerno vremenu, letnemu času, dejavnosti in nemoteče za okolico (primerni niso globoki dekolteji, prekratke majčke in hlačke, goli hrbti in prekratka krila). V šolskih prostorih učenci ne nosijo pokrival, prav tako na glavah nimajo kapuc.

V šolskih prostorih so učenci obuti v copate. Šolske copate odnašajo vsakodnevno domov oz. jih shranijo v posebni, svoji vreči v garderobi.

Vpadljivo ličenje, pretirana uporaba parfumov in nošenje dragocenega nakita ni dovoljeno; primernejša  je uporaba negovalne kozmetike.

Ukrep: če učenec ali učenka kljub opozorilu strokovnega delavca ostaja vpadljiv, učitelj o tem obvesti starše; v primeru izgube ali kraje dragocenih predmetov in denarja šola zanje ne odgovarja.

☼  MOBILNI TELEFONI IN DRUGE TEHNIČNE NAPRAVE (tablice, konzole, pametne ure …)

Uporaba mobilnih telefonov in drugih tehničnih naprav v šolski stavbi ter na vseh dnevih dejavnosti, ki jih organizira šola, ni dovoljena. Učenci so dolžni ob vstopu v šolsko stavbo telefone in ostale tehnične naprave izklopiti in jih shraniti v šolski torbi – do trenutka, ko zapustijo šolsko stavbo. V nujnih primerih lahko učenci pokličejo iz tajništva.

Ukrep: v primeru kršitve strokovni delavec najprej opozori učenca, če kljub opozorilu nadaljuje z uporabo, odvzame telefon ali drugo tehnično napravo ter jo/ga odda ravnateljici, kjer jo/ga starši lahko dvignejo. V primeru izgube ali kraje mobilnih telefonov oz. drugih tehničnih naprav šola zanje ne odgovarja.

☼  ODGOVORNOST  IN KOMPETENTNOST

Prva in največja odgovornost učenca ali učenke je, da prihaja v šolo pripravljen za pouk. To pomeni, da ima urejene šolske potrebščine (zvezki, delovni zvezki in učbeniki za posamezen dan, ošiljene barvice, svinčniki, nalivno pero, radirka, šilček…), opremo za športno vzgojo in narejeno domačo nalogo. Seveda je potrebno tudi redno ponavljanje učne snovi. To so osnovni pogoji, ki zagotavljajo šolsko uspešnost.

K odgovornosti sodi tudi sodelovanje med poukom  ter skrb za čistočo in red v razredu. Dosledno ločujemo odpadke. Z upoštevanjem navodil učiteljic in učiteljev  bo šolsko delo potekalo uspešneje.

 Odgovorno vedenje je pomembno tudi v jedilnici in ostalih prostorih šole. Vsi smo dolžni skrbeti za šolski inventar, zato je prepovedano vsako namerno uničevanje šolske lastnine. Pri malici spoštljivo ravnamo s hrano in jo vzamemo le toliko kot jo bomo pojedli. Hrane ne nosimo iz jedilnice, ne mečemo v koš in se z njo ne igramo. Šolska prehrana je izbrana tako, da predstavlja  uravnotežen in zdrav obrok. Skušajmo sprejeti tudi kakšen nov okus.

 Skrb za zdravje nas opominja, da prihajamo v šolo oblečeni letnemu času primerno.  V torbici imamo potrebščine za določen dan in ne vsega, kar se nam zdi, da bi potrebovali. Pri pouku skušamo sedeti ravno in s tem skrbeti za svojo hrbtenico. Ne izogibajmo se športu, saj nam pomaga ohranjati telesno aktivnost. Tudi doma bodimo aktivni in iščimo priložnosti za gibanje na svežem zraku. Omejimo hrano, ki nam ne koristi (sladkarije, čips, hitra hrana) in posegajmo po zdravi hrani.

V šolskih prostorih in območju šole je prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in drugih drog. Prepovedano je prinašanje pirotehničnih sredstev in sredstev, ki so namenjena poškodovanju drugega. Prav tako je prepovedano prenašanje teh snovi k dejavnostim, ki jih šola organizira zunaj šolskih prostorov.

Ukrep: učitelj odvzame nedovoljeno sredstvo in o tem obvesti starše. Učiteljski zbor pa določi vrsto vzgojnega ukrepa. Ob najdbi nevarnih predmetov lahko obvestimo tudi policijo.

☼  EKO NAČELA

  • – skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov,
  • – skrbimo za čistočo v šoli in v njeni okolici,
  • – odpadki sodijo v koše za smeti,
  • – zapiramo vodo za seboj in ugašamo luči, če jih ne potrebujemo,
  • – vzamemo le toliko papirnatih brisač in toaletnega papirja kot ga potrebujemo,
  • – baterij in ostalih nevarnih odpadkov ne mečemo v koše,
  • – prazen tetrapak in pločevinko stisnemo, preden ju vržemo v smeti,
  • – več hodimo peš ali se vozimo s kolesom, z avtomobilom se peljemo, če ne gre drugače,
  • – skrbimo za čistočo v šoli in njeni okolici,
  • – izbiramo zdravo in uravnoteženo prehrano.

Vsa ta  pravila obnašanja in EKO načela so zapisana z željo, da bi bilo naše skupno sobivanje v šoli prijazno in da bili dobri sopotniki drug drugemu pri šolskem delu in življenju.

 Vaš ravnatelj