Svet zavoda

 

SVET ZAVODA SESTAVLJAJO:

 

 

Sestanki so najmanj 2X letno po programu, ki ga določijo člani na prvem sestanku.