Projekti

Kot šola smo bili v šolskem letu 2016/17 vključeni v inovativni projekt pod naslovom “Uživajmo v zdravju” za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju in gibanju. Projekt teče pod vodstvom ZR in je podprt z norveškim finančnim mehanizmom.

Cilj projekta je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, s poudarkom na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti.

Uživajmo v zdravju

Film o projektu