Svetovanje in strokovna podpora vrtcem, šolam in drugim organizacijam

 

Izvedba predavanj in delavnic za strokovne delavce vrtca in šole (osnovne, srednje) otrok vključenih v redno osnovno šolo, kot preventivno delo na področju specialne pedagogike:

Mišljenje in čustvovanje pri otrocih in mladostnikih z avtističnimi motnjami – podrobneje in s primeri predstaviti posebnosti v razmišljanju in čustvovanju otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami ter ponuditi tehnike, ki so v pomoč pri razumevanju in uravnavanju  tega.

Kdo so učenci s specifičnimi učnimi težavami in kako pomagati – predstavitev otrok s posebnimi potrebami in otrok s specifičnimi učnimi težavami; kdo so, kako jih prepoznamo, kako jim pomagamo in kaj jim prilagajamo. Predstavitev korakov pomoči in učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja predstavitev več-čutnega učenja na primerih.

Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri skupinski in individualni strokovni pomoči – predstavitev otrok s posebnimi potrebami in otrok s specifičnimi učnimi težavami –  kdo so, kako jih prepoznamo, kako jim pomagamo in kaj jim prilagajamo. Predstavitev korakov pomoči in učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja.  Predstavitev več-čutnega učenja na primerih.

Individualiziran načrt in učinkovita evalvacija –  predstavitev osnovnih elementov individualiziranega načrta, nastanek in sodelovanje vseh strokovnjakov ter vloga posameznika pri tem. Pomembna vloga evalvacije individualiziranega načrta in spreminjanje le-tega.

Prostovoljci pomagajo – predstavitev projekta pomoči pri učenju poštevanke – starejši pomagajo mlajšim. Predstavitev posledic prostovoljnega dela in njene učinkovitosti pri učencih s težavami in prostovoljcih.

Otrok z govorno-jezikovnimi težavami v osnovni šoli –  predstaviti vpliv govorno-jezikovnih veščin na branje in pisanje. Predstaviti govorno-jezikovne težave šolskih otrok. Na konkretnih primerih prikazati govorno-jezikovno izražanje, branje in pisanje šolskih otrok, ki imajo govorno-jezikovne težave. Usposobiti udeležence, kako spodbujati razvoj govora in jezika ter branja in pisanja.

Šport je za vse – predstaviti različne športne dejavnosti, igre, ki jih lahko prilagodimo gibalno oviranim otrokom.

Nazaj