Obvestilo staršem šestošolcev in devetošolcev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sporoča, da se nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu  v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.