Odprtje šol z dnem 18.5.

Spoštovani starši, kljub temu, da je bil objavljen konec epidemije, ki bo uradno pričel veljati 31.5.2020, ostaja glede odprtja šol zaenkrat enako, kot je že bilo objavljeno na naši spletni strani.

Odprtje šol-novo obvestilo staršem 15.5.2020

Posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI)

Za vse skupine še naprej poteka izobraževanje na daljavo,

Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)

18.5.2020 pridejo v šolo samo učenci 1., 2. in 3. razreda. (podrobnejša navodila so spodaj)

Učenci od 4.-9. razreda imajo še naprej izobraževanje na daljavo.

25.5.2020 se vključijo v šolo tudi učenci 9. razreda in samo nekateri  učenci od 4.-8. razreda.