V šolski knjižnici se je dogajalo

Bliža se konec šolskega leta, ki je bilo pestro in je od nas zahtevalo veliko prilagoditev. 

Naši učenci so ves čas pridno brali. 

Sodelovali smo v naslednjih projektih: 

  • Mednarodni izmenjavi knjižnih kazalk 
  • Rastem s knjigo 
  • Medgeneracijsko branje 
  • Bralna značka